Praktika

Jogos pamokų pagrindas - jogos pozos (sanskr., "asanos"), sujungtos į darnias sekas - (sanskr. "vinyasas") tokiu būdu, kad jos tarytum perteka viena į kitą (angl., "slow flow"). Bazinėse asanose pasiliekama ilgiau: skiriame ypatingą dėmesį saugiam ir taisyklingam jų atlikimui, kvėpavimui, savistabai. Jogos asanų praktiką papildo kvėpavimo technikos, meditacija ir susitelkimas, atsipalaidavimo praktikos, jogos etikos ir filosofijos pagrindai. Į jogos praktikas integruota jogos terapija, darbas porose. Taikomas "asanos koreagavimo ir asistavimo" (angl. adjustment, assistance) principas - mokytojas žodžiu ar paliesdamas nurodo taisyklingą asanos atlikimo kryptį. Išskirtinos intensyvesnės - pažengusiems, ir lengvesnės - pradedantiesiems - skirtos praktikos. 

PRAKTIKOS SISTEMA
 • Etika: santykis su savimi ir aplinka
 • Asana: jogos pozos
 • Vinyasa: jogos pozų sekos
 • Pranayma: kvėpavimo technikos
 • Savistaba: savęs pažinimas per praktikas ar susitelkimą
 • Meditacija: susitelkimo pradmenys
 • Jogos filosofija: jogos mokslo pagrindai, filosofija ir diskursas
PRAKTIKOS PRIELAIDOS
 • Savistaba
 • Disciplina
 • Nuolatinė praktika
 • Neprisirišimas
 • Pagarba
DĖSTYMO PRINCIPAI
 • Pasaulietiškumas 
 • Visapusiškumas
 • Asmeninis dėmesys
 • Taisyklingas ir saugus asanų atlikimas
 • Darnios praktikos
 • Saugi aplinka - darbas mažose grupelėse
 • Asistavimas, koreagavimas