Prielaidos praktikai

• Savistaba
• Sąmoningumas
• Disciplina
• Sisteminga praktika
• Tvarumas (“sustainability”)
• Neprisirišimas
• Pagarba