Praktikos sistema

Jogos pamokų pagrindas - jogos pozos (sanskr., "asanos"), sujungtos į darnias sekas - (sanskr. "vinyasa") tokiu būdu, kad jos tarytum perteka viena į kitą (angl., "slow flow"). Bazinėse asanose pasiliekama ilgiau: skiriame ypatingą dėmesį saugiam ir taisyklingam jų atlikimui, kvėpavimui, savistabai. Jogos asanų praktiką papildo kvėpavimo technikos, meditacija ir susitelkimas, atsipalaidavimo praktikos, jogos etikos ir filosofijos pagrindai. Į jogos praktikas integruota jogos terapija ir darbas porose. Taikomas "asanos koreagavimo ir asistavimo" (angl. adjustment, assistance) principas - mokytojas žodžiu ar paliesdamas nurodo taisyklingą asanos atlikimo kryptį. Išskirtinos intensyvesnės - pažengusiems, ir lengvesnės - pradedantiesiems - skirtos praktikos.

PRAKTIKOS SISTEMA

1. FIZINĖ JOGOS PRAKTIKA
Asanos: jogos pozos
Takaus judesio praktika
Šatkarmos: valomosios praktikos
Mokymasis per asmeninį patyrimą

2. PRANAJAMA - gyvybinės energijos valdymas.

3. SĄMONINGUMAS
Savistaba
Etika: darnus santykis su savimi ir aplinka
Yugen: subtilus susijungimas su Savastimi per estetinį pajautimą
Dharma: darna su savo gyvenimo paskirtimi

4. MEDITACIJA
Susitelkimo praktikos
Joga nidra
Nada joga

5. PRAKTINĖ JOGOS FILOSOFIJA
Paskaitos
Diskursai
Jogiškas gyvenimo būdas
Pasaulėjauta
Retritai