Dėstymo principai

• Pasaulietiškumas
• Visapusiškumas
• Profesionalumas
• Asmeninis dėmesys
• Saugumas
• Tvarumas
• Darna
• Priežiūra
• Čia ir dabar