Prielaidos savęs pažinimui

Joga - tai kelias, kuriuo einant reikia disciplinos, savitvardos, nuolatinės praktikos, pasišventimo ir neprisirišimo.

Jogos sistema pagrįsta dviem svarbiausiais principais - "abhyasa" ir "vairagya", kas, išvertus iš sanskrito, reiškia "nuolatinė praktika" ir "neprisirišimas". Tobulėjate tik nuolat sistemingai ir kryptingai praktikuodami, tačiau savęs pažinimo kelyje reikia paleisti viską, kas trukdo - baimes, proto dalinimą į "gera ir bloga", prisirišimus. Net prisirišimą prie malonią ramybę suteikiančių jogos praktikų ilgainiui reikia paleisti. Praktikuodami jogą, neprisiriškite prie rezultato - tobulos sveikatos ar "nušvitimo", visas savo praktikas skirkite Aukščiausiajam. Tiesiog praktikuokite, ir viskas Jums bus duota. Kiekvieną gyvenimo dieną patirsite mažus kasdieninius nušvitimus, kurie jus ir ves į gilesnį savęs pažinimą. Bet ir prie jų neprisiriškite. Tiesiog praktikuokite toliau.