Joga

KAS YRA JOGA 2018 04 02 wabi sabi 116

Žodis "joga" išvertus iš sanskrito reiškia "jungtis". Tai jungtis tarp kūno, sielos ir proto.

Joga - ne mistika ir ne religija - tai praktikos sistema, leidžianti suvokti savo esatį ir patirti palaimą kiekvieną gyvenimo akimirką. Jogos praktika sustiprina sveikatą, nuramina protą, padeda įgyti ilgaamžiškumą, atskleidžia žinojimą, jog esame sielos. Joga padeda atskirti tikrą nuo netikro ir sumažinti mūsų kančias, kylančias iš nežinojimo. Jogos praktika įgalina gyventi prasmingai, einant mums skirtu gyvenimo keliu.

Joga yra mokslas - labai tikslus, sistemingas ir daugiapakopis. Įvairios praktikos mums padeda susijungti su mumyse glūdinčia aukštesniąja sąmone: per ją mes patiriame savo dievišką prigimtį, priimame pasaulio įvairovę ir suvokiame savo paskirtį ir vietą joje.

Pradėję eiti jogos keliu, pamatome, kokia daugialypė yra jogos praktika. Ji apima asmeninę etiką, gyvenimo kelią (dharmą), hatha jogą (fizinius pratimus - jogos asanas), kvėpavimo pratimus ir gyvybinės jėgos kontrolę (pranajamą), koncentraciją, meditaciją, būties ir akimirkos pajautimą. Ilgainiui joga tampa gyvenimo būdu, nes ji ir yra ne kas kita, kaip mūsų jūsų kasdienė būtis darnoje su savimi ir pasauliu.

Joga - tai kelias, kuriuo einant reikia disciplinos, savitvardos, nuolatinės praktikos, pasišventimo ir neprisirišimo.

Jogos sistema pagrįsta dviem svarbiausiais principais - "abhyasa" ir "vairagya". Išvertus iš sanskrito, “abhyasa” reiškia "nuolatinę praktiką", o “vairagya” - "neprisirišimą".

Mes tobulėjame nuosekliai ir sistemingai praktikuodami. Mūsų praktika yra prasminga tuomet, kai savęs pažinimo kelyje paleidžiame viską, kas trukdo - baimes, proto dalinimą į "gera ir bloga", prisirišimus ir ribojančius įsitikinimus. Praktika veikia, kai nieko iš jos nesitikime. Kai su ryžtu praktikuojate, viskas ateina. Kiekvieną dieną “nutinka” maži kasdieniai nušvitimai.

KAS SUDARO JOGOS PRAKTIKŲ SISTEMĄ

Jogos mokslas gyvuoja tūkstantmečius: jis toks pat senas, kaip ir pats pasaulis. Daugelį metų praktikos būdavo perduodamos “paramparos” principu: iš mokytojo mokiniui. Tik prieš gerus du tūkstančius metų - mokslininkai ginčijasi, ar tai vyko prieš Kristaus gimimą, ar mūsų eros metais - išminčius Patandžalis susistemino praktines jogos žinias į aforizmų rinkinį, kuris vadinasi ”Aštuonių jogos pakopų kelias”, arba “Aštanga joga”. Šis veikalas – tai patarimų rinkinys žmonijai, kaip žingsnis po žingsnio apvalyti savo kūną, protą ir sielą ir pažinti savo tikrąją esatį.

Jogos kelią sudaro aštuonios pakopos. Pirmosios dvi - tai jogos etika - nuostatos, kuriomis grindžiamas santykis su savimi ir aplinka, kiekviena tolimesnė paruošia sąmonę dar aukštesnei jogos pakopai. Visos jogos pakopos yra betarpiškai susijusios.

1. JAMA - santykis su aplinka.
AHIMSA - susilaikymas nuo prievartos ir žiaurumo mintyse, kalboje ir veiksmuose.
SATJA - tiesa: teisingi, iš teisingo žinojimo kylantys ketinimai ir veiksmai.
ASTĖJA - susilaikymas nuo vogimo.
BRAHMAČARIJA - dieviškumas ir skaistumas, energijos sutelkimas.
APARIGRACHA - susilaikymas nuo kaupimo.
2. NIJAMA - santykio su savimi principai.
ŠAUČA - kūno ir proto švara.
SANTOŠA - pasitenkinimas.
TAPAS - entuziazmas, nuolatinė praktika, savikontrolė.
SVADJAJA - savistaba.
IŠVARAPRANIDANA - pagarba Aukščiausiajam, neprisirišimas.
3. ASANA - darbas su fiziniu kūnu, "hatha" joga - jogos asanų praktika.
4. PRANAYAMA - gyvybinės jėgos kontrolė per kvėpavimo įvaldymą. Pranayama vadinamos įvairios kvėpavimo technikos, kurių pagalba organizme palaikomas ir didinamas gyvybinės energijos - pranos - lygis. Kvėpavimas taip pat tiesiogiai susijęs su mūsų proto veikla: įvaldę kvėpavimą, pradedate valdyti protą. Nurimęs protas - būtina prielaida tolimesnėms jogoms pakopoms.
5. PRATJACHARA - jutimų kontrolė.
6. DHARANA - koncentracija: dėmesio sutelkimas.
7. DHYANA - meditacija.
8. SAMADHI - nušvitimas, susiliejimas su savo esatimi.

JOGA VISIEMS 

Vakaruose išpopuliarėjo trečioji jogos pakopa - jogos asanos. Atliekant jas, dėmesys sutelkiamas į taisyklingą fizinę praktiką ir kvėpavimą, prasideda sąmoninga savistaba. Klasikiniuose jogos tekstuose jogos asanų praktikos apibūdinamas terminu "hatha joga" - priešybių vienybė. Asanose apsijungia moteriškas ir vyriškas pradai, priėmimas ir atidavimas, lankstumas ir jėga, per darbą su materialiuoju fiziniu kūnu veikiamas ir subtilusis. Hatha jogos praktikos - jogos pozos (asanos) ir jų sekos skirtos atkurti sakralinę kūno geometriją ir kūno-proto-sielos vienovę, paruošia sudėtingesniems jogos pakopoms - koncentracijai, meditacijai ir galiausiai - susiliejimui su savo esatimi.

Klasikinėje jogos tradicijoje išskiriama vos kelios jogos pozos, ir tai - daugiausia sėdimos, skirtos meditacijai. Tačiau silpnėjant mūsų sąmonei ir keičiantis fiziniam kūnui, keitėsi ir jogos asanų praktika - atsirado stovimos, sėdimos, gulimos, susuktos ir atvirkštinės asanos - prieš sėdant medituoti reikia užtikrinti, kad stuburas tiesus, protas ramus, o kūnas sveikas.

Kai hatha joga atkeliavo į Vakarus, atsirado poreikis ją pritaikyti ją vakariečio kūnui ir protui. Įtemptas ir nedarnus gyvenimo būdas, atitolimas nuo savasties ir gamtos sąlygojo vis labiau nerimstantį protą, sujaukė sakralinę kūno geometriją ir darną.

Šiuolaikinis žmogus, gyvenantis visuomenėje, turintis šeimą ir darbą, turi daugybę vaidmenų ir tūkstantį pareigų, ir rodos, taip mažai laiko: jo protas ir dėmesys sutelktas į labai žemiškus, materialius dalykus, savistabai ir dvasingumui laiko nedaug telieka. Todėl reikia praktikuoti hatha jogą: veikdama fizinį grubųjį kūną, ji keičia sąmonę.

Būtent todėl vakariečių "joga" didžiąja dalimi paremta fizinėmis jogos praktikomis - darbui su kūnu: tik kai atstatysime sakralinę geometriją, atversime subtiliuosius energijos kanalus, nuraminsime protą, mūsų sąmonė pradės plėstis ir gims poreikis eiti "į vidų", gilyn į save, link Dievo.

Šiandien hatha joga yra prieinama visiems. Vakaruose tradicinė jogos praktika evoliucionavo, kito, ir tam tikra prasme - augo. Kartais net sakoma, kad šiuolaikinė hatha joga (asanų praktika) iš tiesų gimė Vakaruose. Atsirado įvairios jogos kryptys, dėstymo metodikos, pritaikytos skirtingiems poreikiams bei fizinio pasiruošimo lygio žmonėms. Vienos praktikos yra labiau intensyvios - kaip antai, dinaminė aštanga joga, jėgos joga, vinyasa (sanskr. "seka") joga, taki (angl., "flow"), kitos skiria ypatingą dėmesį taisyklingam asanų atlikimui(Ieyngaro sukurta metodika). Jogos terapija skirta vyresnio amžiaus ar traumų turintiems žmonėms. Laikui bėgant, kiekviena jogos kryptis dar labiau specializavosi: atsirado specialios metodikos, pritaikytos įvairiems moters gyvenimo laikotarpiams (joga nėščiosioms, prieš ir po gimdymo), ramesnės, hormonų ir nervinę sistemą balansuojančios praktikos (angl., "yin", "restorative"), vaikų joga, joga karštose patalpose, įvairios hibridinės jogos rūšys.

Jogą gali praktikuoti visi. Pažįstu žmonių, kurie pradėjo praktikuoti septyniasdešimties ir dabar, būdami devyniasdešimt dviejų, spinduliuoja energija labiau nei tūlas "vidutinio amžiaus" pilietis. Pažįstu žmonių, kurie praktikuodami jogą, nubraukė gydytojų prirašytas mirtinų ligų diagnozes ir dabar kelia iš ligos patalo kitus. Mačiau žmones, kuriems joga padėjo įveikti negalavimus, susirinkti save po traumų. Džiaugiuosi kartu su vaikais, kuriems joga - tarsi žaidimas. Valiūkiškai stebiu galiūnus, kurie galinėjasi su savimi, stengdamiesi sugrįžti į "hatha" - priešybių vienybę. Matau senjorus, kurie ant kilimėlio tarytum įgyja antrą kvėpavimą. Ant širdies palengvėja, kai paprasti žmonės, po vakarinės jogos praktikos, nuo pečių tarytum bulvių maišą nusimeta dienos naštą. Gera matyti, kaip jogos praktikos keičia žmonių gyvenimus.

Praktikuokite. Nuolat, sistemingai, kryptingai ir su užsidegimu. Pasirinkite Jūsų gyvenimo poreikius šiame gyvenimo tarpsnyje atitinkančią jogos kryptį, metodiką ir mokyklą ir praktikuokite. Raskite jogos mokytoją, kuriuo pasitikite ir kuris jus įkvepia. Ne vien jogai ant kilimėlio, bet gyvenimui jogoje: vienovėje su savimi ir pasauliu. Ir praktikuokite.