Joga

Žodis "joga" išvertus iš sanskrito reiškia "jungtis". Tai jungtis tarp kūno, sielos ir proto.

Joga - ne mistika ir ne religija -  tai praktinė sistema, Aukščiausiojo duota žmonėms, kad jie galėtų suvokti savo esatį ir patirtų palaimą. Joga suteikia įrankius turėti tobulą sveikatą, ilgaamžiškumą, patirti tikrąjį žinojimą ir suvokimą, kad esame sielos, suteikia gebėjimą atskirti tikrą nuo netikro ir sumažinti mūsų kančias, kylančias iš nežinojimo;  gyventi prasmingai, einant mums skirtu gyvenimo keliu.

Joga yra mokslas - labai tikslus, sistemingas ir daugiapakopis. Kuo labiau jogos mokslo pagalba imatės gilintis į save, tuo labiau suvokiate savo dievišką esatį, pasaulio įvairovę ir savo vietą jame. 

Pradėję eiti jogos keliu, imate suvokti, kokia daugialypė yra jogos praktika: ji apima asmeninę etiką, gyvenimo kelią (dharmą), hatha jogą (fizinius pratimus - jogos asanas), kvėpavimo technikas (pranayamą), koncentraciją, meditaciją, būties pajautimą. Ilgainiui joga tampa gyvenimo būdu, nes ji ir yra ne kas kita, kaip jūsų kasdienė būtis darnoje su savimi ir pasauliu. 

Joga - tai kelias, kuriuo einant reikia disciplinos, savitvardos, nuolatinės praktikos, pasišventimo ir neprisirišimo.

Jogos sistema pagrįsta dviem svarbiausiais principais - "abhyasa" ir "vairagya", kas, išvertus iš sanskrito, reiškia "nuolatinė praktika" ir "neprisirišimas". Tobulėjate tik nuolat sistemingai ir kryptingai praktikuodami, tačiau savęs pažinimo kelyje reikia paleisti viską, kas trukdo - baimes, proto dalinimą į "gera ir bloga", prisirišimus. Net prisirišimą prie malonią ramybę suteikiančių jogos praktikų ilgainiui reikia paleisti. Praktikuodami jogą, neprisiriškite prie rezultato - tobulos sveikatos ar "nušvitimo", visas savo praktikas skirkite Aukščiausiajam. Tiesiog praktikuokite, ir viskas Jums bus duota. Kiekvieną gyvenimo dieną patirsite mažus kasdieninius nušvitimus, kurie jus ir ves į gilesnį savęs pažinimą. Bet ir prie jų neprisiriškite. Tiesiog praktikuokite toliau.