Aštuonios jogos kelio pakopos

Jogos mokslas gyvuoja tūkstantmečius: jis toks pat senas, kaip ir pats pasaulis. Daugelį metų praktikos būdavo perduodamos iš lūpų į lūpas iš mokinių mokytojams. Tik prieš gerus du tūkstančius metų - mokslininkai ginčijasi, ar tai vyko prieš Kristaus gimimą, ar mūsų eros metais - išminčius Patandžalis susistemino praktines jogos žinias į jogos aforizmų rinkinį - aštuonių jogos pakopų kelią, kurį paliko žmonijai kaip instrukciją kūno, proto ir sielos apvalymui ir prielaidą savęs pažinimui.

Jogos kelią sudaro aštuonios pakopos. Pirmosios dvi - tai jogos etika - vertybės ir vidinės nuostatos, kuriomis grindžiamas santykis su savimi ir aplinka, kiekviena tolimesnė paruošia sąmonę dar aukštesnei jogos pakopai, bet kartu yra betarpiškai susijusios.

1. JAMA - santykio su aplinka principai.
AHIMSA - susilaikymas nuo prievartos ir žiaurumo mintyse, kalboje ir veiksmuose.
SATJAM - tiesa: teisingi, iš teisingo žinojimo kylantys ketinimai ir veiksmai.
ASTĖJA - susilaikymas nuo vogimo.
BRAHMAČARIJA - dieviškumas ir skaistumas, susilaikymas
APARIGRACHA - susilaikymas nuo kaupimo. Imti tik tai, ko reikia. Nekaupti. Negeisti to, kas nepriklauso.
2. NIJAMA - santykio su savimi principai.
ŠAUČA - kūno ir proto švara.
SANTOŠA - pasitenkinimas.
TAPAS - entuziazmas, nuolatinė praktika, savikontrolė.
SVADJAJA - savistaba.
IŠVARAPRANIDANA - pagarba Aukščiausiajam, neprisirišimas.
3. ASANA - darbas su fiziniu kūnu, "hatha" joga - jogos asanų praktika.
4. PRANAYAMA - gyvybinės jėgos kontrolė per kvėpavimo įvaldymą. Pranayama vadinamos įvairios kvėpavimo technikos, kurių pagalba organizme palaikomas ir didinamas gyvybinės energijos - pranos - lygis. Kvėpavimas taip pat tiesiogiai susijęs su mūsų proto veikla: įvaldę kvėpavimą, pradedate valdyti protą. Nurimęs protas - būtina prielaida tolimesnėms jogoms pakopoms.
5. PRATJACHARA - jutimų kontrolė.
6. DHARANA - koncentracija: dėmesio sutelkimas.
7. DHYANA - meditacija.
8. SAMADHI - nušvitimas, susiliejimas su savo esatimi.